Mezinárodní textilní veletrh módy STYL a KABO 21. - 23. srpna 2007

Již podruhé v tomto roce se společnost Rozalia zúčastnila v pavilonu A1, stánek č. 046 znovu na stejném místě. Tentokrát se hlavní program soustředil na představení společnosti. Za tímto účelem byla ve středu 22.8.2007 v 13:00 hodin uspořádána tisková konference s novináři. Místo konání bylo v povilonu A1 v sekci UP & UNDER WEAR Trendy.

 

V první části byla představena společnost a shrnuty cílech společnosti:

  • Vytvořit silné konkurenceschopné sdružení českých a slovenských textilních výrobců
  • Vybudovat moderní textilní internetový obchod a síť franšízových prodejen pro odbyt výrobků sdružení
  • Nabídnout komplexní sortiment kontrolovaných, zdravotně nezávadných výrobků na bázi jednotného systému značení
  • Podpořit zvýšení textilní výroby a její inovaci
  • Vytvořit spolupráci mezi zúčastněnými firmami projektu
  • Vybudovat zákaznickou síť pro odbyt nabízených výrobků
  • Vytvořit nové podnikatelské příležitosti
  • Pro řádné fungování sdružení zapojit odborné školy, informační media, výzkumné instituce a subdodavatele služeb

Dále jednatel společnosti mluvil o současném stavu a o výhledu do budoucna.

 

Celá atmosféra je zachycena na následujících snímcích: