Piktogramy

Další údaje

Speciální povinnosti, které se vztahují na výrobky pro děti do tří let, ukládá zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Ty musí mimo výše uvedených požadavků na značení splňovat i hygienické požadavky vyhlášky č. 84/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví. Vyhláška stanovuje povolené limity pro obsah volného formaldehydu, pH výluhu, stálobarevností, pro obsah aromatických aminů, pro obsah kovů a limity odolnosti vůči potu a slinám. K výrobkům pro děti na všech úrovních obchodní činnosti, mimo maloobchodního prodeje, musí být přiloženo písemné prohlášení osvědčující, že výrobky splňují hygienické požadavky stanovené touto vyhláškou. Takže se jako spotřebitelé nedozvíte, jestli jsou zde nabízené výrobky pro děti zdravotně nezávadné.

Všechny povinnosti, které zákony a vyhláškami ukládají dodavatelům, jsou zaměřeny na bezpečnost výrobků a ochranu spotřebitele před klamavou reklamou. O kvalitu výrobků se zákony nestarají a nechávají ji na vaší dohodě s dodavatelem.

Z právního hlediska, zaplacením kupní ceny uzavřete s prodávajícím smlouvu. V Evropské unii se předpokládá (směrnice 1999/44/ES), že zboží odpovídá smlouvě, jestliže:

  1. souhlasí s popisem prodávajícího a má vlastnosti textilního zboží, které prodávající spotřebiteli předvedl;
  2. se hodí k účelu, který spotřebitel požadoval, o němž spotřebitel prodávajícího informoval a s nímž prodávající souhlasil;
  3. se hodí k účelům, ke kterým se textilní výrobky tohoto druhu obvykle používají;
  4. vykazuje kvalitu a vlastnosti, které jsou obvyklé u tohoto druhu textilních výrobků a které může spotřebitel u nich rozumně očekávat s ohledem na reklamu nebo informace na etiketách o konkrétních vlastnostech výrobku.

Kvalita výrobku již mnohdy není určena místem prodeje nebo cenou a někdy ani značkou, protože se vyrábí v místech s minimálními náklady. Zboží ze stánků postupně přechází do kamenných obchodů. Přiměřeně kvalitní výrobky nabízené v sezónních slevách již téměř dosahují cen na stáncích. Musíte se spoléhat na vlastní zkušenosti, které ovšem mnohdy získáváte díky nepovedeným nákupům.

Proto se snažíme uvedením piktogramů a konkrétními informacemi o vlastnostech výrobků pomoci zákazníkovi při rozhodování o koupi. Je na dodavatelích, jak budou tuto obrázkovou řeč využívat. Zákony neukládají výrobci, aby označil výrobek vhodný pro děti do 3 let, ale dodatečné informace vám usnadní výběr. Pro představu Vám nabízíme některé příklady často prodávaných druhů textilních výrobků a jejich nejdůležitější užitné vlastnosti znázorněné piktogramy.

Dětské ošacení a výrobky pro děti do 3 let
U této skupiny výrobků považujeme za nejpodstatnější označení zdravotní nezávadnosti pro děti do 3 let dané vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 84/2001. Pro děti do 3 let vyhláška stanoví přísnější limitní hodnoty škodlivých látek. Piktogramem s označením zdravotní nezávadnosti se ubezpečíte o tom, že daný výrobek splňuje nařízení daná legislativou.

Dětské oblečení bývá často práno, a proto je důležité, aby se výrobky po vyprání nesrážely. Vyhledáme tedy piktogramy s označením stálosti rozměrů a piktogramy s označením mechanických vlastností. Piktogram stálobarevnosti v praní nás ubezpečí, že použité barvy, zejména potisky, vydrží praní.

Osobní prádlo a plavky

Zdravotní nezávadnost je zajímavá také na výrobcích pro větší děti a dospělé, zvláště pak se to týká prádla. Na těchto výrobcích se kontroluje pouze obsah formaldehydu a jsou pro ně stanoveny mírnější limity.
Kontroluje se samozřejmě také stálost vybarvení, která bývá příčinou reklamací. Piktogram s paletkou označuje celkovou stálobarevnost výrobku, zahrnující všechny zkoušky stálobarevností, podle druhu výrobku a jeho účelu použití. Nejde jen o to, aby se neměnila barva výrobku během užívání nebo při údržbě, ale také o to, aby nezapouštěly barvy.

Plavky by měly navíc vykazovat vysokou stálobarevnost v mořské i chlorované vodě a v potu při současném působení slunce. Proto doporučujeme vybrat zboží s touto sadou piktogramů.

Vrchní oděvy (obleky, kostýmy, kalhoty, sukně, pláště, saka, košile, halenky)
Vrchní oděvy tvoří nejrozsáhlejší skupinu textilních výrobků. Použití konkrétních symbolů bude především určováno účelem použití. Jiné vlastnosti budeme požadovat od obleků vhodných do zaměstnání, ze směsi vlna/polyester, jiné naopak od obleků vhodných do společnosti, vyrobených ze 100% vlny. U častěji nošených výrobků oceníme dobré mechanické vlastnosti, jako je odolnost proti žmolkování nebo oděru, vzhled po praní a posuvnost nití ve švu. U velké většiny vrchních oděvů oceníme informaci o stálobarevnosti, především v praní/chemickém čištění.

Pletené svetry, oblečení z úpletů pro volný čas
Úplety mají rozsáhlé pole využití pro výrobu svetrů, triček a různých pulovrů vhodných pro volný čas a sporty. Požadované označení piktogramy u sportovních oděvů bude záležet na druhu sportovní aktivity, na použitém materiálu a technologii pletení. Z hlediska stálobarevností jasně převládá potřeba stálobarevnosti v potu, praní a na světle. Protože pleteniny mají všeobecně vyšší sráživost, bude tedy spotřebitele jistě zajímat, zda se výrobek po doporučeném praní nepřiměřeně nesrazí.

Punčochové zboží
Zdravotní nezávadnost u ponožek a punčoch je dána nejenom obsahem škodlivých látek, ale i technologií zakončení špičky, popř. zdravotního lemu. Označení piktogramem se zdravotní nezávadností, společně s piktogramy stálosti rozměrů a barev v praní a stálobarevnosti v potu, bude zajisté mnohými spotřebiteli žádané.

Vzhledem k tomu, že se objevují stále nové materiály a výrobky velmi specializovaného účelu použití, uvedlo Sdružení pro označování textilních, oděvních a kožedělných výrobků SOTEX další piktogramy. Jejich užitím je možné dále rozčlenit textilní výrobky podle toho, pro jaké aktivity je výrobek doporučen:

společenské
oděvy
oděvy do
zaměstnání
outdoor sportovní
oděvy
oděvy pro
volný čas

Pomocí piktogramů je možné sdělit informace i v podrobnějším členění, např. v poslední době populárních sportovních aktivit:

cyklistika fitness míčove
sporty
raketové
sporty
street
sporty
zimní
sporty

Podrobnosti najdete na www.sotex.cz.