Označování údaji o údržbě textilních výrobků

Označování údaji o údržbě textilních výrobků
Povinnost je dána zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Zákon stanovuje prodejci povinnost informovat spotřebitele, neuvádí však, jakým způsobem mají být informace o údržbě předávány.

Nejčastěji se používá soubor pěti znaků, který je doplňován přesnými údaji o způsobu zacházení (teplota praní, výběr bělicího prostředku, teplota žehlení, výběr rozpouštědla pro chemické čištění a způsob sušení):

Pokud se nepoužijí symboly pro údržbu a ošetřování textilií, musí prodávající splnit výše uvedenou informační povinnost jiným způsobem, např. slovním návodem na tomto portálu a samozřejmě na etiketě výrobku či příbalovém letáčku, a to opět česky.
Symboly údržby a pro ošetřování textilií jsou ochrannou známkou a její správu v ČR provádí SOTEX. Pokud byste si nebyli jisti, co který symbol znamená, najdete vysvětlení všech standardně používaných symbolů na www.sotex.cz.