Reklamace

Reklamace

Pokud by se přece jen stalo, že nebudete s výrobkem spokojeni a dodavatel nebude ochoten vyřešit stížnost k vaší spokojenosti, obraťte se na Textilní zkušební ústav v Brně, info@tzu.cz. TZÚ je soudně znalecký ústav, registrovaný Ministerstvem spravedlnosti, a má k dispozici širokou škálu prostředků, jak zjistit, v čem je u daného výrobku problém. Další informace o textilu a módě najdete také na www.tzu.cz.