Spotřebitelské informace

Vážení spotřebitelé

Výrobky, které na tomto portálu najdete, mají odpovídat všem zákonným ustanovením. Zde najdete informace, které vám umožní se o tom přesvědčit. Podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění musí být výrobky označeny:

  • názvem výrobku - jinak byste si ho nemohli objednat;
  • jménem výrobce dodavatele - jinak byste si ho neměli u koho objednat;
  • materiálovým složením, které nebývá provedeno vždy správně, a proto dále najdete návod jak si ho zkontrolovat;
  • velikostí, případně rozměry, s nimiž je občas potíž, protože jednotné evropské značení velikostí se teprve začíná používat;
  • dalšími údaji, které jsou nutné pro správné používání (údržbu) výrobku. Některé z nich musí být uvedeny, ale zákonné předpisy neuvádějí, jak mají vypadat, a některé nejsou povinné.

Pro vaši lepší orientaci budeme dále uvádět to, co je povinné, a co je informace navíc, která vám má pomoci při výběru výrobku. Vzhledem k tomu, že na portálu mají být výrobky od českých a slovenských dodavatelů, neměl by být problém v tom, aby všechny slovní informace na výrobku byly v českém jazyce.